ЕКВИВАЛЕНЦИЈА

ДИПЛОМЕ СА ДВОГОДИШЊИХ СТУДИЈА ПО СТАРОМ ПРОГРАМУ

 

Студенти који су завршили студије Више економске школе у двогодишњем трајању, могу извршити еквиваленцију дипломе по болоњи. Студенти треба да доставе:

  • захтев комисији за признавање испита,
  • потврду о положеним испитима и
  • доказ о уплати 22 000 динара на жиро рачун Школе.

Комисија доноси решење о додатним испитима које студент треба да положи. Број испита зависи од завршеног студијског програма и студијског програма који кандидат уписује. Пријава испита се плаћа.

 

ДИПЛОМЕ СА ТРОГОДИШЊИХ СТУДИЈА ПО СТАРОМ ПРОГРАМУ

 

Студенти који су завршили студије Више економске школе у трогодишњем трајању, могу извршити еквиваленцију дипломе по болоњи. Студенти треба да доставе:

  • захтев комисији за признавање испита,
  • потврду о положеним испитима и
  • доказ о уплати 22 000 динара на жиро рачун Школе.

Комисија доноси решење на основу којег се издаје диплома.