Висока пословна школа струковних студија Лесковац и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа успешно су реализовали пројекат „Предузетништво младих за ефикасно управљање туристичким потенцијалима Јабланичког округа“. Пројекат је суфинансирала Развојна агенција Србије.

У овиру пројекта је израђена Студија о предузетничком и конкурентском потенцијалу туристичке привреде Лесковца и Јабланичког округа, а на основу спроведених истраживања и анализа. Израђен је и веб портал за каријерно вођење младих у области туризма који ће нудити каријерно информисање, усмеравање и саветовање постојећих и свршених студената у областима које изучавају у оквиру студијских програма школе.