Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програмаМенаџмент у бизнису
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програмВисока пословна школа струковних студија Лесковац
Одлука о акредитацији студијског програмаОдлука
Образовно-научно/образовно-уметничко пољедруштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка областекономија
Врста студијаосновне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима180 ЕСПБ
Назив дипломеструковни менаџер за менаџмент у бизнису
Дужина студијатри године
Година у којој је започела реализација студијског програмашколске 2012/2013 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте49.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције и структура студијског програмаЦиљеви, Сврха, КомпетенцијеСтруктура
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм99 студената (40 на терет буџета РС и 59 самофинансирајућих)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела13.07.2012. године
Језик на коме се изводи програмсрпски
Година када је програм акредитован2012. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програмуhttp://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
ШИФРА ПРЕДМЕТАПРВА ГОДИНАСЕМЕСТАР IСЕМЕСТАР IIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВ
1M1-МФЕМатематика за економисте428
1M1-БСТПословна статистика327
1M1-AЦЦРачуноводство327
1M2-БМАОснове маркетинга327
1M2-БУЕПословна економија327
1M2-ВАЕОснови економије338
1M2-ППСтручна пракса (прва година)4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1M1-ФЛЕ1Страни језик – Енглески 1226
1M1-ФЛФ1Страни језик – Француски 1226
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
2M2-CHTКултурно наслеђе226
2M2-IIFУвод у финансије226
УКУПНО12811960
ШИФРА ПРЕДМЕТАДРУГА ГОДИНАСЕМЕСТАР IIIСЕМЕСТАР IVЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВ
2M3-БМГОснови менаџмента326
2M3-ФМГФинансијски менаџмент326
2M4-СМЛТрговинско право225
2M4-ИСИнформациони системи327
2M4-ПМПројектни менаџмент316
2M3-ЕТНПредузетништво326
2M4-БПЛПословно планирање316
2M4-ППСтручна пракса (друга година)7
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2M4-ФЛЕ2Пословни страни језик – Енглески 2214
2M4-ФЛФ2Пословни страни језик – Француски 2214
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2M3-ОМХРУправљање људским ресурсима и организационо понашање327
2M3-БЛГПословна логистика327
УКУПНО12813760
ШИФРА ПРЕДМЕТАТРЕЋА ГОДИНАСЕМЕСТАР VСЕМЕСТАР VIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВ
3M6-ЕМГЕколошки менаџмент и одрживи развој226
3M6-ТРМТрговински менаџмент338
3M6-СТМСтратегијски менаџмент327
3M6-БСООрганизација пословних система327
3M5-РМУправљање ризиком439
3M6-ФПРЗавршни рад5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (страни језик – почетни курс)
3M5-ФЛЕСКСтрани језик почетни курс – Енглески214
3M5-ФЛФСКСтрани језик почетни курс – Француски214
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3M5-ЕНМПредузетнички менаџмент327
3M5-ФБМУправљање породичним бизнисом327
3M5-ИСМИнформациони систем менаџмента327
3M5-KMAМенаџмент квалитета327
3M5-БЦМПословне комуникације327
УКУПНО12811960