Rezultate kolokvijuma iz predmeta Poslovna logistika možete pogledati ovde.