МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
cooperation
КОНКУРСИ
document
ЕРАЗМУС ПОВЕЉА
Erasmus povelja
Преглед актуелних пројеката

КА107: ВИША СТРУКОВНА ШКОЛА ИЗ ЦЕЉА (СЛОВЕНИЈА)

У оквиру међународних пројеката намењених развоју сектора високог образовања, јуна месеца 2018. године прихваћена је апликација пројекта из групе КА107 које финансира ЕАЦЕА. Овај пројекат се реализује са Вишом струковном школом из Цеља, и има за циљ размену студената на пракси, где ће четири студента наше Школе обавити стручну праксу у предузећима у Републици Словенији, и два студента партнерске Школе у предузећима у Лесковцу. Такође, наставници обеју партнерских институција ће у току мобилности разменити искуства, одржати известан број часова наставе на гостујућим Школама, радити на унапређењу Еразмус капацитета, и унапредити знање у коришћењу савремених информатичких платформи у настави.

У складу са претходно наведеним, представници Високе пословне школе струковних студија Лесковац боравили су у периоду од 19. до 23. новембра на Вишој струковној школи у Цељу. Активности које су реализоване у овој фази Еразмус+ КА107 пројекта јесу предавања које су предавачи из Лесковца одржали студентима у Цељу, као и обуке предавача из Цеља колегама из Лесковца у вези са „web“ учионицама. Поред тога, координатори пројекта, Мојца Сенделбах и Драган Стојановић, разменили су искуства о пријавама и реализацији Еразмус пројеката.

Такође, представници Високе пословне школе из Лесковца и Више струковне школе из Цеља обишли су студенте из Лесковца, који се налазе на практичном оспособљавању у трајању од два месеца, у оквиру Еразмус+ КА107 пројекта, у Регионалној привредној комори и предузећима Лесопродукт, Интерсплет и Еко плус у Цељу, у Словенији.

КА107: УНИВЕРЗИТЕТ УСАМВ ИЗ КЛУЖА (РУМУНИЈА)

У току  школске  2017/2018. године је настављена реализација КА107 раније одобреног пројекта са Универзитетом УСАМВ из Клужа (Румунија). У оквиру њега је четворо наставника Школе боравило на наставној мобилности на овом Универзитету. Ова мобилност је искоришћена и за размену искустава и припрему будуће сарадње.

Преглед реализованих пројеката

КА107: ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

У оквиру Еразмус+ пројекта, делегација Високе пословне школе из Лесковца посетила је Високу струковну школу у Цељу, у Словенији. Наша школа је узела учешће у реализацији пројекта „Хармонизација практичног образовања“, који се односи на мобилност између програмских и партнерских земаља. На основу размене искустава и добрих пракси развићемо предлоге за побољшање система организације и перформанси у земљама – партнерима пројекта.
Том приликом, у периоду од 19.09. до 24.09.2016., на Високој струковној школи у Цељу одржани су састанци радних група. До краја пројекта одржаће се две контакт сесије радних група у Лесковцу, марта и септембра 2017. За време посете делегација је обишла Фабрику „Горење“ у Велењу и фабрику „Униор“ у Зречу, Словенија.

КА107: ПРАКТИЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ – ВЕЗА ИЗМЕЂУ ОБРАЗОВАЊА И ТРЖИШТА РАДА

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу је, као партнер Високе струковне школе из Цеља – Словенија, узела учешће у оквиру Еразмус+ пројекта „ПРАКТИЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ – ВЕЗА ИЗМЕЂУ ОБРАЗОВАЊА И ТРЖИШТА РАДА“ (детаљније о пројекту)