Јавне набавке у 2020. години

Обавештење о закљученом уговору.

Одлука о додели уговора за јавну набавку електричне енергије

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Измена конкурсне документације и одговор на питање

Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.1/2020 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за обезбеђење – 2

Позив за подношење понуда – 2

Конкурсна  документација ЈНМВ 1.2.1/2020 – Услуга физичко-техничког обезбеђења – 2

Обавештење о обустави поступка – Услуга физичко-техничког обезбеђења

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1.2.1/2020 – Услуга физичко-техничког обезбеђења

Позив за подношење понуда

Конкурсна  документација ЈНМВ 1.2.1/2020 – Услуга физичко-техничког обезбеђења

Обавештење о закључивању уговора

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна  документација ЈН 1.1.4/2020 – Материјал за саобраћај – гориво

Измену плана јавних набавки Академије струковних студија Јужна Србија за 2020. годину преузмите овде.

План јавних набавки Академије струковних студија Јужна Србија за 2020. годину преузмите овде.

 

Јавне набавке у 2019. години

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора JНМВ 1.1.1/2019 – набавка електричне енергије

Обавештење о продужетку рока за подношење понуде

Измене конкурсне документације JНМВ 1.1.1/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.1/2019 – набавка електричне енергије

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1/2019 – услуге физичко-техничког обезбеђења

Позив за подношење понуда – Услуге FTO

Конкурсна документација – Услуге FTO

План ЈН за 2019. годину преузмите овде.

 

Јавне набавке у 2018. години

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02/2018

Конкурсна документација ЈНМВ 02/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2018 – Услуге ФТО

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда – Услуге FTO JNMV 01/2018

Конкурсна документација – Услуге FTO JNMV 01/2018

План ЈН за 2018. годину преузмите овде.

 

Јавне набавке у 2017. години

Supplies Contract Award Notice for: Supply, delivery, installation and commissioning of catering equipment under Interreg – IPA CBC Programme you can download here.

Competitive negotiated tender for: Supply, delivery, installation and commissioning of catering equipment under Interreg – IPA CBC Programme. You can download the Tender dossier here.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – ЕПС снабдевање

Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору 2017. – Oбезбеђење

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2017

Конкурсна документација – Јавна набавка мале вредности бр. 01/2017

Одлука о додели уговора ФТО ЈН 01-2017

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

План ЈН за 2017. годину преузмите овде.

 

Јавне набавке у 2016. години

Јавни позив – Јавна набавка 03-2016 ТЕМПУС 544543

Конкурсна документација 03-2016

Измену плана ЈН за 2016. годину преузмите овде.

План ЈН за 2016. годину преузмите овде.

Јавна набавка мале вредности 02/2016 – Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности 01/2016 – Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објекта школе.

 

Јавне набавке у 2015. години

Јавна набавка мале вредности 01/2015 – Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објекта школе.

 

Јавна набавка мале вредности 02/2015 – Набавка електричне енергије.

 

Обједињена јавна набавка јул 2015. год. – ТЕМПУС пројекат – рачунарска опрема и софтвер

 

Обједињена јавна набавка март 2015. год. – ТЕМПУС пројекат – рачунарска опрема и софтвер

 

Јавне набавке у 2014. години

Јавна набавка мале вредности 01/2014 – Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта школе.

 

Јавне набавке у 2013. години

Јавна набавка мале вредности 01/2013 – Угоститељске услуге

Правилник