Nadoknada časova vežbi iz predmeta Bankarstvo održaće se u petak 17.01.2020. godine, sa početkom u 13 časova, u A3.