Др Милена Марјановић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 210

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: marjanovic.milena@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Иван Михаиловић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 209

  Консултације: Понедељак – 10:00-12:00

  Е-пошта: mihailovic.ivan@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Татјана Ђекић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 217

  Консултације: Понедељак – 11:00-13:00

  Е-пошта: djekic.tatjana@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Миле Богдановић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 214

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: bogdanovic.mile@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Предраг Радовановић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 204

  Консултације: Понедељак, Четвртак – 09:00-10:00

  Е-пошта: radovanovic.predrag@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Мира Аврамовић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 203

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: avramovic.mira@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Јелена Крстић-Ранђић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 208

  Консултације: Четвртак – 09:00-11:00

  Е-пошта: krstic.jelena@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Драган Стојановић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 205

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: stojanovic.dragan@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Предраг Стаменковић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 216

  Консултације: Понедељак – 10:00-12:00

  Е-пошта: stamenkovic.predrag@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Тања Јанаћковић

  Звање: Професор струковних студија

  Кабинет: 209

  Консултације: Понедељак – 10:00-12:00

  Е-пошта: spasic.tanja@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Др Миљана Стојковић Трајковић

  Професор струковних студија

  Кабинет: 217

  Консултације: Понедељак, Четвртак – 10:00-11:00

  Е-пошта: stojkovic.miljana@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ