Go to Top
Од 21.10.2019. године Висока пословна школа струковних студија Лесковац почиње да ради у оквиру Академије струковних студија Јужна Србија, под називом Одсек за пословне студије Лесковац.