ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ 544543 МХТСПС

 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу је, као један од партнера Високе пословно-техничке школе из Ужица, узела учешће у оквиру Темпус пројекта „Modernization and harmonization of Tourism study programs in Serbia“ (детаљније о пројекту)

Завршна конференција ТЕМПУС пројекта „Modernization and harmonization of tourism study programs in Serbia“

  У просторијама Високе пословне сколе у Лесковцу 23.11.2016. године одржана је завршна конференција Темпус пројекта „Modernization and harmonization of tourism study programs in Serbia“, у организацији Туристичке организације Лесковац. Овом приликом представљени су остварени резултати пројекта у целини, као и резултати сваке партнерске институције. Завршна конференција је била повод за потписивање споразума о даљој сарадњи између Високе пословне школе Лесковац, Високе пословно-техничке школе из Ужица и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Представници Високе пословне школе на скупу поводом изложбе сувенира и туристичких публикација

  На скупу поводом изложбе сувенира и туристичких публикација који је одржан на Власинском језеру у организацији Туристичке организације Лесковац, представници Високе пословне школе струковних студија Лесковац представили су активности HBSL на Темпус пројекту MHTSPS и указали на добру сарадњу Високе пословне школе струковних студија Лесковац и Туристичке организације Лесковац у току реализације пројекта. Предствници HBSL су на овом скупу имали предавање на тему локалног економског и туристичког развоја на подручју Јабланичког округа.

Обука и додела сертификата - Fidelio Suite 8

  У оквиру Темпус пројекта MHTSPS, на Високој пословној школи у Лесковцу, успешно је реализована обука, обављено тестирање и додељени сертификати трећој групи полазника обуке за коришћење софтверског пакета Fidelio Suite 8.

Студенти Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу боравили на Технолошко-образовном институту у Пиреју

  Студенти Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу и Високе пословно-техничке школе у Ужицу, у оквиру Темпус пројекта МХТСПС, боравили су на Технолошко образовном институту у Пиреју. Током боравка у трајању од месец дана (10. Октобар – 10. Новембар 2016) студенти су били у прилици да се упознају са условима и начином студирања на партнерској институцији у Пиреју, са културом и образовним системом Грчке.

Предавање директора Туристичке организације Западна Србија на тему „Управљање туристичком дестинацијом регије Западна Србија“

  Дана 08.11.2016. године директор Туристичке организације регије Западна Србија је студентима Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу одржао предавање на тему „Управљање туристичком дестинацијом Западна Србија“. Том приликом је студентима представљена регија Западна Србија, туристички потенцијали регије Запдна Србија и модели управљања овом туристичком дестинацијом, са посебним нагласком на формулисање и имплементацију стратегије управљања туристичком дестинацијом. Посебна пажња је усмерана на маркетинг активности које имају за циљ промоцију туристичке дестинације и представљање туристичких производа дестинације.

Обука - Маркетинг у туризму коришћењем друштвених мрежа

  Туристичка организација Лесковац је, у сарадњи са Високом пословном школом струковних студија Лесковац, организовала обуку на тему „Маркетинг у туризму коришћењем друштвених мрежа“, која је одржана у петак 28.10.2016. године у оквиру Темпус пројекта „Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia“. Учесници обуке били су представници туристичких организација из региона, представници угоститељских објеката и установа културе, као и запослени Високе пословне школе струковних студија Лесковац.

Тим Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу у посети Технолошко-образовном институту у Пиреју

  У оквиру Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“, представници Високе пословне школе струковних студија из Лесковца посетили су Технолошко-образовни институт у Пиреју. Током ове посете одржано је више састанака којима су присуствовали представници партнерских институција на пројекту. Представници ТЕИ из Пиреја су том приликом презентовали своја досадашња искуства у области међународне сарадње и одржали стручна предавања на тему еко туризма и културног наслеђа у међународном туризму, са посебним освртом на туризам у Грчкој. На састанцима су представљени резултати који су постигнути у досадашњој реализацији пројекта и наведене су активности које је потребно реализовати у завршној фази пројекта.

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „РУРАЛНИ ТУРИЗАМ – ШАНСА КОЈУ НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ“

  На Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу је 19.05.2016. године одржана радионица на тему „Рурални туризам – шанса коју не треба пропустити“, као једна од активности на Темпус пројекту „Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia“. Више детаља о одржаној радионици можете сазнати овде.

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА FIDELIO SUITE 8

  У марту 2016. године, у просторијама Високе пословне школе струковних студија из Лесковца, одржана је друга обука за коришћење софтверског пакета Fidelio Suite 8. Обука је одржана у информатичком кабинету који је опремљен преко Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“. Полазници обуке су били у прилици да науче како да користе Fidelio Suite 8 софтверски пакет, који је дизајниран да максимално повећа ефикасност пословања у хотелу.

Обука за наставно и ненаставно особље из области Информатике

  На Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу, у оквиру Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“, одржава се обука из информатике за наставно и ненаставно особље Школе. Након завшене обуке корисници ће бити оспособљени да користе функције програма Microsoft Word у пословној кореспонденцији, функције Microsoft Excel-a за организовање и обраду података у пословне сврхе, као и за табеларни и графички приказ података, унакрсна табеларна израчунавања, анализу података. Овом обуком је постављена основа за даље самостално напредовање у примени апликативног софтвера.

  Садржај обуке:

  • Манипулисање прозорима апликација. Креирање, преименовање, брисање, копирање и премештање фолдера и фајлова.
  • Упознавање са изгледом прозора апликације Креирање једноставних докумената; употреба команди Save и Save As, New, Open, Close.
  • Форматирање на нивоу фонта, параграфа, странице и документа.
  • Уметање и форматирање табела.
  • Израда логотипа.
  • Уређивање документа и штампање.
  • Упознавање са изгледом прозора апликације Уношење података и извођење основних рачунских операција над њима. Упознавање са типовима података у Excelu.
  • Формирање и форматирање табела.
  • Функције SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT. Употреба функције Auto Fill, променљиве и фиксне референце.
  • Функције IF, SUMIF, COUNTIF и креирање услова помоћу логичких оператора NOT, OR, AND.
  • Графичко представљање података у облику дијаграма и графика.
  • Сортирање и филтрирање података у табели.
  • Основне функције за рад са базама података DSUM, DAVERAGE, DMAX, DMIN, DCOUNT.
  • Упознавање са Инфорамционим системом Високошколске институције.
  • Основне функције и организација Информационог система.
  • Генерисање извештаја и прилагођених претраживања.

Информатичка опрема – Темпус пројекат „Modernization and harmonization of Tourism study programs in Serbia“

  Висока пословна школа струковних студија из Лесковца, као један од партнера на Темпус пројекту „Modernization and harmonization of Tourism study programs in Serbia“, је захваљујући учешћу на пројекту обезбедила информатичку опрему која ће олакшати одвијање наставног процеса и побољшати услове рада наставника и студената Школе.

  Опрему која ће унапредити квалитет наставног процеса чине рачунари, штампачи, пројектори, таблет уређаји, лаптоп рачунари, сервер, Microsoft Office пакет, Fidelio софтвер, потребна мрежна опрема.

  Наведена опрема је омогућила формирање још једног информатичког кабинета у Школи, за потребе студената на студијском програму Туризам и угоститељство, који је акредитован у оквиру Темпус пројекта „Modernization and harmonization of Tourism study programs in Serbia“. У новоформираном информатичком кабинету организује се и реализује обука за коришћење софтверског пакета Fidelio Suite 8, што је, такође, резултат Пројекта.

Обука из енглеског језика за наставно и ненаставно особље Високе пословне школе

  У оквиру Темпус пројекта „Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији,“ на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу, једном од партнера на пројекту, тренутно се одржавају, пројектом предвиђене обуке из страног језика. Учесници обука су запослени (наставно и ненаставно особље) на ВПСЛЕ, као и представници неакадемских институција учесница пројекта. Обука је организована у просторијама школе а део курса обавља се и преко познате платформе за онлајн учење EDMODO. Више…

  DSC_0312 DSC_0662 image-b2b367b5fed8e734556cc96dc3d3e8615a6d8cb794c66ecf2aedb5425af2a477-V
  DSC_0660 DSC_0315

Предавање представника Туристичке организације Лесковац на тему: „Маркетинг у туризму“

  Представник Туристичке организације Лесковац Дијана Илић је 29.02.2016. године одржала студентима ХБСЛ предавање на тему „Маркетинг у туризму“. Током предавања студентима су представљене активности Туристичке организације Лесковац, са посебним освртом на маркетинг активности које имају за циљ промоцију и унапређење развоја туризма на територији града Лесковца. Овом приликом је наглашен значај планирања и реализације маркетинг активности у области туризма.

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ФИДЕЛИО 8

  У периоду од 14. 12. до 22.12.2015. године, у просторијама Високе пословне школе струковних студија из Лесковца, одржана је обука за коришћење софтверског пакета Фиделио Суите 8. Обука је одржана у информатичком кабинету који је опремљен преко Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“. Полазници обуке су били у прилици да науче како да користе Фиделио Суите 8 софтверски пакет, који је дизајниран да максимално повећа ефикасност пословања у хотелу.

  image-cf3fdc4e3245101e3724b7c030993b84fd39f0f87f72cdb543b11c14321f5fb9-V    image-b54b5fcc12ac72e702dab2f498de430f2026b771120cd118a7313a67100da53b-V    image-50ef75a921423cb843333ef6deeca1c6df18b106b9806050a401b93dbe718fd7-V    image-4ebf4a06d798d84e5f0e65c7ad26ae5083ec2ddd209bb8d65f8130f04a1e1c3c-V

Предавање на тему културно наслеђе Лесковца и околине

  Дана 17. децембра 2015. године директор Народног музеја у Лесковцу Владимир Ђорђевић одржао је студентима Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу предавање на тему „Културно наслеђе Лесковца и околине“. Предавање је одржано студентима прве године, у оквиру предмета Културно наслеђе, на студијском програму Туризам и угоститељство, који је 2015. године акредитован у оквиру Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“.

  Студенти су током предавања имали прилику да се упознају са историјом и поставком Народног музеја у Лесковцу. Поред тога, у току предавања презентовани су најзначајнији примери културног наслеђа у Лесковцу и околини Лесковца, као што су:

  • Градска кућа у Лесковцу у којој је приказан ентеријер градске куће из 19. века;
  • Царичин град – археолошки локалитет у близини Лебана;
  • Скобаљић град – локалитет код Вучја, који је 1986. године проглашен за културно добро;
  • Музеј текстилне индустрије у Стројковцу – једини музеј овакве врсте у нашој земљи.

  12391036_466038260265060_8386046974801733137_n 10441305_466038210265065_896607460940272362_n 1934956_466038286931724_1070928080109189003_n
  1923152_466038356931717_1817925964790965500_n

На студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије, акредитованог у оквиру Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“ одржане су радионице: „Креативна гастрономија“ и „Молекуларна гастрономија“

  РТВ Царичин Град – прилог о радионици „Молекларна гастрономија“ одржаној на Високој пословној школи у Лесковцу

  „Креативна гастрономија“, 13.11.2015.

  У ресторану Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу је 13.11.2015. године одржана радионица под називом „Креативна гастрономија, као једна од активности на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије акредитованог у оквиру Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“.

  Предавања и тренинг одржали су шефови познатих ресторана и хотела Никола Бишевац, Александар Илић, Александар Томић и Љубиша Стојановић, чланови WACS-a и представници „Junior Chief Club“-a.
  Током тренинга учесницима су презентовани „KOTANYI“ зачини и производи „McCain“ компаније, као и њихова креативна примена у гастрономији.

  Поред студената Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу са студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије, учешће су узели и ученици средњих угоститељских школа из Вучја, Лесковца, Врања, Ниша, Врњачке Бање, као и представници привреде, познати шефови кухиња хотела и ресторана са југа Србије.

  Галерија:

  11202811_455911994611020_861100856467203689_n 11224361_455911914611028_4479477926544508322_n 12115756_455911904611029_6560568805646439944_n
  12208473_455911814611038_4372394408433865837_n 12274274_455912024611017_6813457673371779440_n 12241472_455912094611010_7767561553185131335_n

  „Молекуларна гастрономија“, 18.11.2015.

  У просторијама Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу, 18.11.2015. године одржана је радионица на тему молекуларне гастрономије. Студенти Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу са студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије имали су прилику да активно учествују у припреми савремених јела, као што је лесковачки суши са црвеним купусом и спржом на сунђеру од ајвара, као и дезерт чоколадна фантазија. Ова радионица је једна од активности на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије, који је акредитован у оквиру Темпус пројекта „Modernization and Harmonization of Tourism study programmes in Serbia“.

  Галерија:

  10408593_457104791158407_7402829689178937465_n  12219318_457104837825069_3231148183920876647_n  12227672_457105011158385_1952111402878170692_n  12249944_457104727825080_5230619826608382459_n  12278916_457104904491729_2485841505973211860_n   12274402_457104997825053_8217362305048873568_n   1782097_457104984491721_2763898383269940182_n

Интердисциплинарна обука на тему „Методе валоризације туристичког потенцијала и аутохтоне гастрономске понуде са посебним освртом на учење на даљину“, одржана на Високој пословној школи у Лесковцу 03. и 04.09.2015.

  У просторијама Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу, 03. и 04. септембра 2015. године, одржана је интердисциплинарна обука на тему „Методе валоризације туристичког потенцијала и аутохтоне гастрономске понуде са посебним освртом на учење на даљину“, као једна од активности на Темпус пројекту „Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia“.

  Подршку реализацији наведене обуке, поздравним говором и својим излагањем, пружила је проф. др Лукреција Ђери, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација. Локална самоуправа је, такође, кроз присуство и излагање начелника Јабланичког округа и градоначелника града Лесковца, подржала реализацију обука у оквиру Темпус пројекта и пројекта уопште. У уводном делу, координатор пројекта проф. др Милутин Ђуричић представио је резултате реализације пројекта у досадашњем периоду.

  Овом приликом предавања су одржали представници Народног музеја у Лесковцу, Туристичке организације Лесковац, Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, Регионалне привредне коморе Лесковац, Пољопривредне стручне службе Лесковац, професори са Факултета за туризам и угоститељство из Охрида, као и предавачи и наставници вештина гастрономске групе предмета на Високој пословној школи.

  Прилог на TV PROTOKOL K1 o Интердисциплинарнoj обуци на тему „ Методе валоризације туристичког потенцијала и аутохтоне гастрономске понуде са посебним освртом на учење на даљину“, 03. и 04.09.2015.

  Галерија:

  12003153_435567099978843_3288922862696954350_n 12002084_435566819978871_5509910841087209474_n 11998954_435566973312189_1997643485287483552_n
  11988721_435566566645563_3091735334683102743_n 11960155_435567106645509_7703617665942830605_n 11949465_435567253312161_8172898329951658080_n
  11202809_435567103312176_435832476678892045_n

Предавање на тему “Конкурентност и сагледавање важних индикатора развоја туризма“ – проф. др Michael Koniordos, 02.09.2015.

  Проф. др Michael Koniordos, професор на Hellenic Open Универзитету из Пиреја, одржао је студентима Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу предавање на тему „Конкурентност и сагледавање важних индикатора развоја туризма“. Професор је одржао предавање у оквиру планиране посете Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу, као једној од партнерских институција на Темпус пројекту „Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia“.

  Галерија:

  11913237_435566683312218_3997331597407724526_n  11986517_435566746645545_1359510561309388702_n 11998802_435566586645561_7922673581571594947_n
  12004049_435566589978894_3632657518189342789_n

Тим Високе пословне школе из Лесковца на обукама за педагошке и информатичке вештине у високом школству, одржаној у Врњачкој Бањи 22. и 23.06.2015.

  У оквиру Темпус пројекта „Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia“, на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је 22. и 23. јуна 2015. године одржана „Обука за педагошке и информатичке вештине у високом школству“. Полазници обуке били су запослени Високе пословне школе струковних студија из Лесковца, Факултета за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање и Високе пословно-техничке школе из Ужица, из редова наставног и ненаставног особља. Током ове дводневне обуке представљена су искуства у модернизацији наставе и учењу на даљину, са освртом на софтверски пакет Moodle, и наглашен је значај примене софтвера у савременом пословању и едукацији. Поред угледних предавача са Техничког факултета из Чачка, Учитељског факултета из Ужица и Факултета за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање, о искуству у модернизацији наставе на Универзитету у Гриничу говорио је проф. др Милан Антонијевић.

  Галерија:

   10996087_407414016127485_6675192941684421461_n      10304441_407413969460823_8483241626602017175_n      11050248_407414172794136_3680272063607024180_n      1471156_407414212794132_4982519590977488955_n

8.06.-12.06.2015. - Обука за Micros Fidelio

  8.06.-12.06.2015. – Обука за коришћење софтвера ‘Micros Fidelio‘ реализована је у Високој пословној школи у Лесковцу од 8. до 12. јуна 2015. године.

17.04.2015. - У ОКВИРУ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА „МХТСПС“ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ТУРИЗАМ И АУТОХТОНА ГАСТРОНОМСКА ПОНУДА“ у просторијама наше Школе

  17.04.2015. – У ОКВИРУ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА „МХТСПС“ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ТУРИЗАМ И АУТОХТОНА ГАСТРОНОМСКА ПОНУДА“ у просторијама наше Школе (детаљи)

14.04.2015. - Промоција пројекта

  Гостовање на ТВ Наша Лесковац дана 14.04.2015. и представљање пројекта и досадашњих резултата пројекта

  Гостовање у јутарњем програму ТВ Лесковац 14.04.2015. Представљање пројекта, резултата пројекта и најава радионице

Висока пословна школа струковних студија Лесковац акредитовала је студијске програме у оквиру пројекта „МХТСПС“

  Уверење о акредитацији студијских програма Туризам и угоститељство и Менаџмент технологије, хране и гастрономије преузмите овде.

26.-28.08.2014. - Предавања проф. др Милана Антонијевића у оквиру ТЕМПУС ПРОЈЕКТА „МХТСПС“ у просторијама наше Школе

  26.-28.08.2014. – Предавања проф. др Милана Антонијевића у оквиру ТЕМПУС ПРОЈЕКТА „МХТСПС“ у просторијама наше Школе (детаљи)

24.06.2014. - ОДРЖАН САСТАНАК ТЕМПУС ПРОЈЕКТА „МХТСПС“ у просторијама наше Школе

  24.06.2014. – ОДРЖАН САСТАНАК ТЕМПУС ПРОЈЕКТА „МХТСПС“ у просторијама наше Школе (детаљи)