На Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу је 19.05.2016. године одржана радионица на тему „Рурални туризам – шанса коју не треба пропустити“, као једна од активности на Темпус пројекту „Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia“.

Садржај радионице чинила су следећа предавања:

Поред главних партнера на пројекту, радионици су присуствовали  представници привредних субјеката из области туризма, представници туристичких организација са подручја јужне, источне, централне, западне Србије, као и представница Привредне коморе Војводине. Они су том приликом разменили мишљења, ставове и искуства из области туризма, са посебним освртом на рурални туризам и чињеницу да туризам може бити покретач развоја руралних подручја.

На крају је отворена дискусија на тему радионице и учесници су били у прилици да постављају питања предавачима у вези презентованих примера добре праксе. Након успешно савладане радионице предавачима, као и свим учесницима уручени су Сертификати којима се потврђује да су похађали и успешно савладали обуку на тему „Рурални туризам – шанса коју не треба пропустити“.