START-UP PREDUZETNIČKA OBUKA – Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac u saradnji sa Centrom za razvoj jablaničkog i pčinjskog okruga, organizuje trodnevnu Start-up obuku iz oblasti preduzetništva, poslovnog planiranja i poslovnog prava. Cilj obuke je razvoj i jačanje preduzetničkog duha i inicijative kod mladih. Nakon završetka obuke studenti dobijaju sertifikat i imaju pravo da konkurišu za subvencije za samozapošljavanje koju dodeljuje Nacionalna služba za zapošljavanje, nakon objave javnog poziva. Obuka će biti održana 27. 28. i 29. oktobra u periodu od 12-14 časova u prostorijama Škole. Zainteresovani studenti mogu se prijaviti putem mail-a ili lično: mr Dragani Ranđelović (randjelovic.dragana@vpsle.edu.rs) i Maši Kulić MSc (kulic.masa@vpsle.edu.rs).

 

Aktuelne vesti