КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА –

Други конкурсни рок

– СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –

 

** ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ **

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  • Упис студената на специјалистичке струковне студије у школској 2016/2017 години вршиће се 07. и 08.12.2016. год. у времену од 0900 до 1300 часова.
  • Приликом уписа студенти уплаћују износ од 4.500 дин. на име здравствено-потпорног фонда студената и 600 дин. зависних трошкова уписа.
  • Приликом уписа студенти се одлучују да ли ће школарину уплатити у целом износу или ће са Школом склопити уговор о одложеном плаћању:
    • - 60.000,00 динара школарине у целости;
    • - 6.000,00 динара I део школарине, а остатак на 9 месечних рата.
  • Уз већ приложену (оригиналну документацију), студенти попуњавају ШВ образац и индекс и предају две слике 3,5x4,5 цм.

Актуелне вести