ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЛЕСКОВАЦ

ОСС - Менаџмент технологије хране и гастрономије

– КЊИГА ПРЕДМЕТА –

 

– КЊИГА НАСТАВНИКА –

ОСС - Финансије, рачуноводство и банкарство

– КЊИГА ПРЕДМЕТА –

Заједнички предмети

Модул финансије и рачуноводство

Модул финансије, банкарство и осигурање

 

– КЊИГА НАСТАВНИКА –

ОСС - Менаџмент бизниса и логистике

– КЊИГА ПРЕДМЕТА –

 

– КЊИГА НАСТАВНИКА –

ОСС - Пословна информатика и е-бизнис

– КЊИГА ПРЕДМЕТА –

 

– КЊИГА НАСТАВНИКА –

ССС - Пословна економија и менаџмент

– КЊИГА ПРЕДМЕТА –

Заједнички предмети

Модул Менаџмент у бизнису

Модул Управљање финансијама и ризиком

Модул Менаџмент медија и културе

Модул Менаџмент туризма и угоститељства

подмодул Туризам и хотелијерство

подмодул Угоститељство и гастрономија

 

– КЊИГА НАСТАВНИКА –